Về Tôi

Tôi là một Nhân viên Công tác Xã hội (registered Social Worker) đã đăng ký ở vị trí tốt với Trường Cao đẳng Lao động Xã hội và Nhân viên Dịch vụ Xã hội Ontario (Ontario College of Social Workers and Social Services Workers).

Sau khi tốt nghiệp ở trường Đại học York, nơi tôi có bằng Thạc sỹ về Công tác Xã hội (Master’s Degree in Social Work), tôi đã làm việc như một Nhân viên Xã hội lâm sàng cho Hội Sức khoẻ Tâm thần Hồng Phúc ở Toronto. Tôi cũng đã hoàn thành khoá đào tạo về Liệu pháp hành vi nhận thức (Cognitive Behavioural Therapy, hay viết tắt là CBT) về lo lắng và trầm cảm, Thực hành dựa trên Sức mạnh (Strength-based Practice), Tư vấn tập trung vào Khách hàng (Client-Centered Counselling), Tư vấn Chấp nhận Cam kết (Acceptance Commitment Therapy, hay viết tắt là ACT), Giải pháp Ngắn ngọn chú tâm vào Trọng tâm (Solution Focused Brief Therapy, hay viết tắt là SFBT), Phỏng vấn Tạo động lực (Motivational Interviewing), Chánh niệm (Mindfulness Meditation), Chấn thương (Trauma) và Kế hoạch hành động Phục hồi Sức khoẻ (Wellness Recovery Action Plan, hay viết tắt là WRAP). Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn hỗ trợ, tập trung vào việc giúp mọi người tạo ra sự thay đổi và đạt được mục tiêu của họ.

Niềm đam mê của tôi là giúp trẻ em và gia đình cùng nhau hàn gắn những vết thương lòng, và có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Trong công việc của tôi, tôi sử dụng nhiều chiến lược và kỹ thuật dựa trên bằng chứng để giúp các cá nhân và gia đình nâng cao kỹ năng giao tiếp, trải nghiệm những đột phá trong các vấn đề của họ và thực hiện những thay đổi có ý nghĩa và lâu dài trong cuộc sống. Trải qua những vết thương trong quá khứ của chính mình, tôi thấu hiểu và đồng cảm với bạn trong công cuộc đi tìm bản chất thực sự của mình.

Tôi hiện đang sống với chồng và con gái tôi ở Mississauga, Ontario.

Thành viên:
Hiệp hội Công nhân Xã hội Ontario (Ontario Association of Social Workers)
Hiệp hội Công nhân Xã hội và Nhân viên Dịch vụ Xã hội Ontario (Ontario Association of Social Worker and Social Service Workers)

%d bloggers like this: