Cách Làm Việc Của Tôi

Là một nhân viên cố vấn, tôi làm việc dựa theo quan điểm của khách hàng, cung cấp cho bạn một không gian để khám phá những suy nghĩ và cảm xúc của bạn trong một môi trường không phán xét. Tôi có một cách tiếp cận toàn diện tập trung vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống của bạn bao gồm cả thể chất, tinh thần và tâm linh. Tôi hỗ trợ bạn trong một cuộc hành trình hợp tác hướng tới sự thấu hiểu, nhận thức, kết nối bên trong và sự phát triển cá nhân.
sunrise-1634197_960_720Liệu pháp tập trung vào giải pháp (Solution-focused therapy) là một nơi tốt để bắt đầu vì nó giúp chúng ta khám phá những gì bạn muốn đạt được trong các buổi học và trong cuộc sống của bạn. Sau khi chúng tôi lập ra một mục tiêu mong muốn, chúng ta có thể bắt đầu các bước cần thiết để thay đổi. Tôi sử dụng cách tiếp cận liệu pháp nhận thức-hành vi (cognitive-behavioral therapy approach)để giúp bạn nhận ra cảm giác, suy nghĩ và hành vi của bạn được kết nối như thế nào. Tôi cũng sử dụng sự chấp nhận và cam kết (acceptance and commitment therapy) để điều trị những gì ngoài tầm kiểm soát cá nhân của bạn và cam kết hành động cải thiện và làm phong phú cuộc sống của bạn. Các kỹ thuật chánh niệm (mindfulness techniques) cũng hữu ích để giúp bạn khám phá hay khám phá lại sức mạnh bên trong và khả năng phát triển của bạn.

Hãy để tôi giúp bạn và gia đình của bạn sử dụng các kỹ năng mới, hạnh phúc hơn và thậm chí tìm ra những cách mới và thú vị để tận hưởng hy vọng mới được tìm thấy trong cuộc sống.

%d bloggers like this: