Cách Làm Việc Của Tôi

Là một nhân viên cố vấn, tôi làm việc dựa theo quan điểm của khách hàng, cung cấp cho Quý vị một không gian để khám phá những suy nghĩ và cảm xúc của Quý vị trong một môi trường không phán xét. Tôi có một cách tiếp cận toàn diện tập trung vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống của Quý vị bao gồm cả thể chất, tinh thần và tâm linh. Tôi hỗ trợ Quý vị trong một cuộc hành trình hợp tác hướng tới sự thấu hiểu, nhận thức, kết nối bên trong và sự phát triển cá nhân.
sunrise-1634197_960_720Liệu pháp tập trung vào giải pháp (Solution-focused therapy) là một nơi tốt để bắt đầu vì nó giúp chúng ta khám phá những gì Quý vị muốn đạt được trong các buổi học và trong cuộc sống của Quý vị. Sau khi chúng ta lập ra một mục tiêu mong muốn, chúng ta có thể bắt đầu các bước cần thiết để thay đổi. Tôi sử dụng cách tiếp cận liệu pháp nhận thức-hành vi (Cognitive-Behavioral Therapy approach) để giúp Quý vị nhận ra cảm giác, suy nghĩ và hành vi của Quý vị được kết nối như thế nào. Tôi cũng sử dụng sự chấp nhận và cam kết (Acceptance and Commitment Therapy) để điều trị những gì ngoài tầm kiểm soát cá nhân của Quý vị và cam kết hành động cải thiện và làm phong phú cuộc sống của Quý vị. Các kỹ thuật chánh niệm (Mindfulness techniques) cũng hữu ích để giúp Quý vị khám phá hay khám phá lại sức mạnh bên trong và khả năng phát triển của Quý vị.

Hãy để tôi giúp Quý vị và gia đình của Quý vị sử dụng các kỹ năng mới, hạnh phúc hơn và thậm chí tìm ra những cách mới và thú vị để tận hưởng hy vọng mới được tìm thấy trong cuộc sống.

%d bloggers like this: