Tham Khảo

Dưới đây là hai video TED mà tôi thấy hữu ích cho những cá nhân đang tìm kiếm để hiểu sâu hơn về trầm cảm, lo lắng, chấn thương, và tinh thần khỏe mạnh.

1. What is depression? (Trầm cảm là gì?) – Helen M. Farrell
• Một giải thích rõ ràng và dễ hiểu về bệnh Trầm cảm

2. Home childhood trauma affects health across a lifetime (Chấn thương thời thơ ấu ảnh hưởng đến sức khoẻ suốt cả cuộc đời như thế nào) – Nadine Burke Harris

  • Một cuộc nói chuyện rất thuyết phục về tác động của chấn thương thời thơ ấu đối với sức khoẻ của con người. Bác sĩ nhi Nadine Burke Harris giải thích rằng căng thẳng lặp đi lặp lại của lạm dụng, bỏ rơi và cha mẹ bị bệnh tâm thần hoặc lạm dụng chất kích thích gây nghiện có những ảnh hưởng lớn lao đối với sự phát triển của não bộ.

mi-pham-223464Dưới đây là danh sách những quyển sách mà tôi thấy hữu ích để khám phá cảm xúc của bạn và tìm hiểu về các công cụ hữu hiệu. Bạn có thể đến Thư viện Công cộng Toronto để mượn một quyển sách hoặc mua riêng cho mình.

  1. Sơ cứu tình cảm: Hàn gắn những vết thương của sự Từ chối, cảm giác Tội lỗi, Thất bại, và những vết thương thường gặp khác (Emotional First Aid: Healing Rejection, Guilt, Failure, and Other Everyday Hurts) – tác giả Guy Winch
  2. Lo lắng ít hơn, Vui sống nhiều hơn: Cách trị liệu Chấp nhận Cam kết có thể giúp bạn sống một cuộc sống bận rộn nhưng vẫn cân bằng (Stress Less, Live More: How Acceptance and Commitment Therapy Can Help You Live a Busy yet Balanced Life) – tác giả Richard Blonna
  3. Đến thăm các Cảm giác (Visiting Feelings) – tác giả Lauren Rubenstein

Tôi cũng đã thống kê ra một danh sách các tổ chức hữu ích phục vụ cư dân Toronto muốn tìm kiếm sự giúp đỡ về sức khoẻ tâm thần của họ. Bạn có thể truy cập trang web của mỗi tổ chức và quyết định xem họ có thể cung cấp sự hỗ trợ gì thêm cho bạn hay không.

  1. Child Development Institute (Viện Phát triển Trẻ em)Cơ quan chăm sóc sức khoẻ tâm thần của trẻ em ở Toronto, đã có thành tích trong việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ em và chống lại bạo lực gia đình. Họ cung cấp các chương trình dành cho trẻ em từ 0-12 tuổi, thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi, và gia đình thông qua bốn mảng: Dịch vụ Can thiệp Sớm, Dịch vụ Cứu trợ Gia đình, Chương trình Kết hợp và Phát triển Trẻ Em khỏe mạnh.
  2. Hong Fook Mental Health Association (Hội Sức khoẻ Tâm thần Hồng Phúc)Hội này là cơ quan chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng văn hoá-xã hội hàng đầu với một đội ngũ hợp nhất, có năng lực văn hoá, tập trung vào việc phục vụ cộng đồng châu Á. Đây là cơ quan duy nhất ở Ontario có nhân viên cung cấp dịch vụ trực tiếp bằng tiếng Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

3. Toronto Mental Health & Addictions Supportive Housing Network (Tổ chức Hỗ trợ Sức khoẻ Tâm thần và Nghiện Tội Toronto Toronto)

Tổ chức này cung cấp sự kết hợp truy cập tới các dịch vụ trong một mạng lưới rộng lớn các nhà cung cấp dịch vụ Toronto thông qua một tờ đơn và một quá trình đánh giá nhu cầu duy nhất. Ngoài việc cung cấp hỗ trợ về nhà ở, họ cũng cung cấp hỗ trợ sức khoẻ tinh thần nếu cần.

%d bloggers like this: